Gréckokatolícka cirkev
farnosť Malcov

Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili.
Sv.Terezka z Lisieux


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


premenenie


Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! (Mt 17, 5) 


Mnohé udalosti dejín spásy, ktoré mali mimoriadný význam tak v Starom ako aj v Novom zákone, sa odohrali na vyvýšených miestach, na miestach, kde sa akoby nebo dotýkalo zeme. Boli to „sväté“ vrchy teofánie, Božieho zjavenia, kde sa Boh dáva spoznávať človeku, kde sa mu zvláštnym spôsobom prihovára z oblaku a kde mu zjavuje svoju vôľu. Takým vrchom bol napr. vrch Sinaj, na ktorom sa Boh rozprával s Mojžišom a odkiaľ potom Mojžiš priniesol Židom na dvoch kamenných tabuliach Desatoro, pričom Mojžišovi od rozhovoru s Bohom tak žiarila tvár, že si ju musel zakrývať. Na vrchu Karmel Boh svojím ohňom zapálil Eliášovu obetu a na vrchu Horeb sa mu v tichom vánku zjavil v čase, keď bola viera židov vážne ohrozená, aby potom zasa na vrchu Karmel Boh svojím ohňom zapálil Eliášovu obetu, zachránil pravú vieru Židov a zničil Bálových kňazov.

::čítať ďalej::

Autor: Slovo 15/1994Zobraziť obrázok v plnej veľkosti


Kondák, 4. hlas:


Temné sú oči mojej duše, Kriste, preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia a kajúcne volám: Ty jediný si svetlo všetkých, čo prebývajú v temnotách.Ježiš potrel oči slepému a ten bol osvietený a potom vyznal Ježiša ako svojho Pána. Tento slepec je obrazom nášho krstu, keď sme boli osvietení (z tmy) skrze pomazanie svätým myrom a dostali sme pečať daru Svätého Ducha. Pripomíname si spásu slepého ako aj naše vlastné osvietenie a približujeme sa k Sviatku slávneho Nanebovstúpenia nášho Pána a Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.


::čítať ďalej::

Autor: grkatba.sk180px-Samaritan_Woman


Kondák, 8. hlas: S vierou prišla Samaritánka k prameňu a uzrela teba, Vodu múdrosti. Keď sa z nej hojne napila, získala nebeské kráľovstvo a stala sa slávnou naveky.


Božská liturgia. Apoštol: 28. začalo (Sk 11, 19 – 30); Evanjelium: Jn 12. začalo (4, 5 – 42).


Samaritánka Fotina (slov. Svetlana) je obrazom nášho krstu. Pretože Jakubova studňa nemohla nasýtiť jej smäd, Pán jej zjavil pravú úctu k Otcovi v Duchu a pravde. V tomto týždni nás Cirkev pozýva, aby sme čerpali vodu osvietenia a napodobňovali svätosť a pokánie Fotiny, ženy osvietenej Pánom.

::čítať ďalej::

Autor: grkatba.skporazeny


Kondák, hl. 3Pane, svojím božským zásahom, pozdvihni moju dušu hriechami doráňanú a postihnutú rôznymi neprávosťam, ako si kedysi uzdrvil porazeného, aby som volal očistený: Sláva tvojej moci, Kriste!


Božská liturgia. Apoštol zo dňa: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42)


Evanjelium: Jn 14. začalo (5, 1 – 15)


Betsatský rybník nemal moc uzdraviť porazeného, ktorý bol už tridsať osem rokov chorý. No vody krstu, zásahom zmŕtvychvstalého Krista, a mocou Svätého Ducha majú moc uzdraviť naše duše a priniesť nám večný život. Počas štvrtého týždňa po Pasche rozjímame o milosti krstu.

::čítať ďalej::

Autor: http://www.grk-trhoviste.estranky.sk/clanky/kalendar/nedela-o-poprazenom.htmlObrázok


        


Pápež Ján Pavol II


Pápež Ján Pavol II, spolu vo svojom kazateľskom a osobnom živote, sa snažil žiť a kázať posolstvo Božieho Milosrdenstva.Ako veľký milosrdný otec písal v encyklike o Božom Milosrdenstve:
"Posolstvo Božieho Milosrdenstva mi bolo vždy milé a blízke...
ktoré som si zobral na Petrov stolec a ktoré vo vnímaní formuje obraz tohto pontifikátu "

::čítať ďalej::

Autor: Denníček sv. Faustíny KowalskejDnes je Pondelok 19.apríla 2021.
Dnes oslavuje meniny Jela
Zajtra oslavuje meniny Marcel

Najbližšia liturgia:
Utorok 20.04 o 18:00 hod

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk