Gréckokatolícka cirkev
farnosť Malcov

Robiť dobro bez Božej pomoci je rovnako nemožné ako nechať v noci svietiť slnko.
Sv.Terezka z Lisieux


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

V našom chráme sväté liturgie a bohoslužobné obrady až do odvolania nebudú.

Chrám je sprístupnený na individuálnu modlitbu každý deň od 9:00 do 20:00 hod.

Prenosy sv. liturgií môžeme sledovať aj na

http://www.logos.tv/zive-prenosy

Každý deň o 20:00 h. sa v svojich domovoch všetci spolu modlíme sv. ruženec a korunku k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie korona vírusu a za ochranu.

 

 

Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii
Drahí bratia a sestry, na základe mimoriadnej situácie v našej krajine, ktorá naďalej trvá, ako aj predĺženia zákazu verejných bohoslužieb aj počas Veľkonočných sviatkov, vám ponúkame niekoľko usmernení o slávení Paschy:
1) SVIATKY PASCHY BUDÚ KŇAZI SLÁVIŤ IBA VO FARSKÝCH CHRÁMOCH, A TO BEZ ÚČASTI VERIACICH A ZA ZATVORENÝMI DVERAMI.
Tieto usmernenia sú v súlade s dokumentom Kongregácie pre východné cirkvi Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách.
Kvetná nedeľa bude prebiehať takto:
2) Posvätenie ratolestí (bahniatok) nebude formou, na akú sme zvyknutí (bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho počtu ľudí). Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania ratolestí (bahniatok) s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť. Doma si môžete prečítať evanjelium z Kvetnej nedele Jn 12, 1 – 18 (alebo Jn 12, 12 – 18). Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropí svätenou vodou ratolesti (bahniatka), ale nie je to nutné.
Sv.liturgia bude ráno o 8:00 hod (za zatvorenými dverami) na konci sv.liturgie sa budem modliť modlitbu posvätenia ratolesti. Počas modlitby posvätenia budú zvoniť zvony.
V knihe ( V tichu pred Pánom) Ježiš a Mária hovorili mníchovi:" Požehnáme všetkých, ktorých budeš pri modlitbe spomínať alebo na ktorých budeš myslieť."

Počas týchto dní sa veľa modlím a požehnávam a prosím Boha, aby vám dal milosti, ktoré by ste dostali ak by ste boli v chráme. Prijmite aj tieto modlitby požehnanie (ktoré budú počas liturgie aj pri ratolastiach) Boh prejde cez každý múr , pustite Ho aj do mysle, srdca....

Usmernenie: Ak idete na osobnú modlitbu do chrámu, je potrebné aby ste mali rúško aj pri modlitbe,
umyli si ruky a v chráme bolo najviac do 8 ľudí

Sviatosť zmierenia
Keďže sa situácia každým dňomkomplikuje, VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA SA TERAZ MUSÍ OBMEDZIŤ IBA NA NEVYHNUTNÉ PRÍPADY pri zachovaní všetkých hygienických opatrení. To isté platí aj na pútnických miestach na hore Zvir v Litmanovej a v Ľutine.
Ak sa niekto potrebuje nevyhnutne vyspovedať, má sa kňazovi ozvať telefonicky. Nevyhnutný prípad nie je bežný, ide hlavne o nebezpečenstvo smrti, vážnu operáciu a pod. Teda v tomto prípade nevyhnutným prípadom nie je predveľkonočná alebo prvopiatková svätá spoveď. PRETO VÁS POZÝVAME VZBUDIŤ SI DOKONALÚ ĽÚTOSŤ.

Dokonalá ľútosť
1) DOKONALÁ ĽÚTOSŤ: Pozývame vás vzbudiť si dokonalú ľútosť (odpúšťajú sa ňou aj ťažké hriechy), pričom pamätajte na podmienky uvedené v príslušnej Nóte Apoštolskej penitenciárie, hlavne na podmienku, že pri najbližšej možnosti sa sviatostne vyspovedáte.
2) VYSVETLENIE K DOKONALEJ ĽÚTOSTI: Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ Teda odporúčame urobiť si spytovanie svedomia (podobne ako sa pripravujete na svätú spoveď) a potom úprimne oľutovať všetky svoje hriechy, ako ste bežne zvyknutí, a to s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli našu lásku k Bohu a Božiu lásku k nám, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že milujem Boha, ktorý ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi (to je nedokonalá ľútosť). Ako príklad k pochopeniu podstaty dokonalej ľútosti môžu slúžiť slová: „Bože, Láska moja, teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre Krv
Kristovu“ a pod.
Odporúčanie: V tomto čase to môžete urobiť pred KRÍŽOM alebo s KRÍŽOM v rukách. Medžugorje nás učí modliť sa s Krížom v rukách. Teraz to môžeme urobiť pri spytovaní a dokonalom ľutovaní hriechov. Zatvor sa v izbe pozeraj na Ježiša na Kríži a rozprávaj o svojich hriechoch.....

 

 

 o. Marek Pulščák


Dnes je Pondelok 06.apríla 2020.
Dnes oslavuje meniny Irena
Zajtra oslavuje meniny Zoltán

Najbližšia liturgia:

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk