Gréckokatolícka cirkev
farnosť Malcov

Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.
sv. Augustín


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org

MODLITBA PIATICH PRSTOV

KROK 1:

Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je "sladkou povinnosťou."

KROK 2:

Susedný prst je ukazujúcim - ukazovák. Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú, kážu, vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú podporu a múdrosť, aby sprevádzali iných správnym smerom. Nech sú stále prítomní v tvojich modlitbách.

KROK 3:

Prostredný prst - prostredník je najvyšší z prstov. Pripomína nám našich vodcov, politikov, prezidentov, biskupov a kardinálov; tých, ktorým bola daná moc. Oni veľmi potrebujú Božie vedenie.

KROK 4:

Ďalší prst je prstom srdca -prsteník. Prekvapivé, ale je našim najslabším prstom. Pripomína nám modlitbu za slabých, chorých, strápených a obťažkaných problémami. Aj oni potrebujú tvoju podporu.

KROK 5:

Na konci je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má nám pripomínať modlitbu za seba samého. Keď ukončíš modlitby za štyri vyššie vymenované skupiny, potom uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a budeš pripravený, aby si sa pomodlil za seba samého spôsobom viac pravdivým a skutočným. Amen.

(pápež František)ml

Dnes je Nedela 28.augusta 2016.
Dnes oslavuje meniny Augustín
Zajtra oslavuje meniny Nikola/Nikolaj

Najbližšia liturgia:

Najbližšia aktivita:

Najbližšia akcia:

Partnerske stránky: www.fartore.sk